Naar de inhoudNaar de hoofdnavigatie
Disclaimer
Juridisch voorbehoud

De Van Schaikstichting heeft de uiterste zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle informatie op deze website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De Van Schaikstichting is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Het bezoek aan de website van vuursteenmijn of het informatiecentrum Mijn Rijckholt is voor eigen rekening en risico. De Van Schaikstichting sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De Van Schaikstichting behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De Van Schaikstichting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Delen met andere websites

De website van Vuursteenmijn en Mijn Rijckholt bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Van Schaikstichting liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De Van Schaikstichting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Artefacten uit de vuursteenmijn: gewei, slagtanden en een hoornpit uit de collectie van de dominicanen
1. Artefacten uit de vuursteenmijn: gewei, slagtanden en een hoornpit uit de collectie van de dominicanen