Zo dichtbij de prehistorische mens

    bent u nog nooit geweest!

Home

De Stichting Ir. D.C. van Schaïk beheert sinds kort de prehistorische vuursteenmijnen in Rijckholt samen met Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven.

Doelstelling:

De doelstelling van de stichting en de werkgroep is het beheren van onderaardse groeven in Nederlands en Belgisch Mergelland om de aanwezige geologische, historische en biologische waarden te behouden en deze groeven voor onderzoek en (educatieve) bezoeken open te stellen.
De Stichting Ir. D.C. van Schaïk maakt deel uit van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg en heeft een nauwe band met de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven.

Website:

Deze website is opgezet om informatie te geven over de Vuursteenmijnen in Rijckholt en het bezoek hiervan.

Nieuws:

Het kopje nieuws laat een overzicht zien van de activiteiten aangaande de Vuursteenmijnen.

 Links:

Bij "Links" treft u verwijzingen naar websites van organisaties waar wij mee samenwerken.


Contact:

Onder "Contact" treft u ons adres aan.